• Ik ben Annemarie en coach individuele werknemers in de zorg en het onderwijs.
 • 300x200

  Andamos verzorgt individuele coaching voor werknemers in de zorg en het onderwijs.

  De individuele coaching bestaat uit een kortdurend traject, waarbij in de intake aan de hand van de functionele analyse een stappenplan opgesteld wordt vanuit een systemische, doelgerichte visie. In de coachgesprekken verwerft de werknemer inzichten en conclusies en gaat deze in zijn werk toepassen.

  Na jaren ervaring in de zorg met jongeren met gedragsproblemen, gebruik ik deze ervaring als coach in het onderwijs en de zorg. Zo kan uitval van de werknemer op de werkvloer voorkomen worden.

  Andamos organiseert tevens workshops voor ouders en leerkrachten in het basisonderwijs, met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten.

EIGENAARSCHAP

Tijdens de coaching is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het leerproces. Ik bevraag kritisch en geef meer inzicht in eigen denken en handelen.

PROGRESSIEGERICHT

We kijken niet voortdurend terug, maar vooruit naar hoe anders om te gaan met de situatie. Dit oefenen is evident.

SYSTEMISCHE AANPAK

We nemen de invloed van de omgeving mee in het geheel en veranderen de eigen invloed op de omgeving.

Individuele coaching

 • Intakegesprek

  De hulpvraag wordt in de intake geformuleerd. In onderling overleg wordt afgesproken of de intake met de manager en de werkgever gezamenlijk is, of met de werkgever individueel.

  Ik gebruik de Functionele Analyse om de hulpvraag te formuleren. Er wordt een stappenplan opgesteld voor het coachingstraject.

  Aan het einde van de intake beslissen we of we met elkaar door willen gaan.

  Er zijn geen kosten aan de intake verbonden.

 • Coachingsgesprekken

  Coachen is maatwerk. Afhankelijk van de werknemer worden er verschillende methoden gebruikt om tot nieuwe inzichten en conclusies te komen

  Een coachingsgesprek duurt meestal 1 à 1,5 uur en vind om de 2 weken plaats. Over het algemeen vinden er 6 tot 8 gesprekken plaats.
 • Huiswerkopdrachten

  Er wordt van de werknemer verwacht dat deze een reflectieverslag schrijft. Zo wordt de rode draad van het eigen leerproces bewaakt.

  Daarnaast gaat de werknemer thuis of op het werk aan de slag met de nieuw verworven inzichten en conclusies. Dit gebeurt aan de hand van kleine afgebakende opdrachten die aan het einde van het coachgesprek gegeven worden.
 • Evaluatiegesprek

  In het evaluatiegesprek wordt besproken wat de coaching voor de werknemer heeft opgeleverd en hoe deze kennis bij nieuwe situaties weer ingezet kan worden. Bij het evaluatiegesprek is er ruimte om dit gedeeltelijk met de manager gezamenlijk te voeren.

  Indien nodig, kan er besproken worden dat er na het coaching traject andere hulp nodig is in de toekomst
 • Tarief

  Coachingsgesprek: 75 € ex BTW (duur 1 tot 1,5 uur)

Workshops

 • Over de workshops

  Andamos organiseert de WorkshopS: "Ik zie ik zie wat jij niet ziet" en "Ik ga naar school en ik neem mee…"

  Beide workshops zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten in het basisonderwijs.

 • Ik zie ik zie wat jij niet ziet

  In deze workshop worden de rollen omgedraaid, als ouder ga je op de stoel van de leerkracht zitten en de leerkracht neemt de ouderrol op zich.

  Het levert verrassende inzichten op en we beëindigen de workshop met actie- en aandachtspunten naar de toekomst.

  Er wordt gewerkt met casussen uit de praktijk. Afhankelijk van de situatie (grootte van de groep, tijdsplanning, sfeer) kan een workshop bestaan uit leerkrachten en ouders gezamenlijk of iedere groep afzonderlijk.

  Bel of mail voor meer informatie

 • Ik ga naar school en ik neem mee ....

  Een workshop voor alleen de ouders

  Op speelse wijze gaat men breder denken over ouderbetrokkenheid, niet voor niets is de workshop genoemd: Ik ga naar school en ik neem mee…..mijn ouders.

  In de workshop wordt je je bewust van je eigen positie als ouder met een kind in het basisonderwijs. Met humor wordt duidelijk gemaakt dat je als ouder op vele manieren betrokken kunt zijn bij de schooltijd van je kind.

  Wat doe je als je kind moeite heeft met het maken van een spreekbeurt?? En wat doet je buurvrouw/buurman? En….wat verwacht de leerkracht, de school, je kind..?? Juist in het passend onderwijs is de samenwerking tussen de leerkracht, ouders en kind van enorme meerwaarde. In de workshop wordt hier tevens aandacht aan besteed op een praktische manier.

  Bel of mail voor meer informatie
 • Tarief

  Per workshop: 250 € ex BTW
demo

demo

Annemarie Bol
Individueel coach

Opgeleid tot individueel coach aan de Coach Boulevard (St!r en Nobco erkend). Ik ben gestopt met werken in de jeugdzorg om mij volledig te kunnen richten op het coachen binnen mijn bedrijf Andamos.

Taalcoach

Vanuit de NVA gaf ik individuele Nederlandse les aan allochtone vrouwen thuis.

Sociaal pedagogisch begeleider

Als sociaal pedagogisch begeleider werkte ik in multidisciplinaire teams. Ik was verantwoordelijk voor  groepsgerichte en individuele behandeling van jongeren. Ik werkte o.a. in:

 • een open residentiële instelling, met de kinderen van 9-12 jaar met ernstige gedragsproblemen
 • een leefgroep van het Medisch Kindertehuis, met kinderen van 9-14 jaar met gedragsproblemen
 • een behandelgroep van het Medisch Kleuter Dagverblijf met kinderen van 3-6 jaar met gedragsproblemen
 • de naschoolse behandelgroep Stap, met kinderen van 9-12 jaar met een Taal Ontwikkeling Stoornis

Contactformulier

Uw naam(*)
Vul uw naam in. Gebruik alleen letters

Uw emailadres(*)
Vul uw emailadres in

Onderwerp(*)
Vul het onderwerp in

Boodschap(*)
Vul a.u.b. uw boodschap in

Ongeldige invoer

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen of mailen, of het contactformulier gebruiken.

Andamos


Overige

 • KVK 64275922
 • BTW: NL135728174BOI

 

 

Feedback cliënten

 • Deze wijze van coachen was de perfecte manier om mij anders naar mijzelf te laten kijken. Ik kan nu met behulp van drie vragen, met mijzelf in overleg en maak een plan van aanpak zonder slecht geweten!

 • Annemarie heeft mij op een prettige manier geholpen om meer realistisch te kijken naar de situatie. Het brede perspectief van de organisatie en de maatschappij is me door Annemarie duidelijk geworden.  Nu kan ik het werk beter aan, en voel me tevreden met kleine successen.